Политика за поверителност

Политиката за поверителност на bol.bg обяснява какво да правим с личните данни, които ни предоставяте при регистрация в сайта.

В нея са описани всички лични данни, които ще съберем при използването на сайта, за какво ги използваме и как ги съхраняваме и обработваме.

Политиката за поверителност е валидна за всички потребители и служители на сайта bol.bg. Настоящият текст е едностранен акт от наша страна и може да бъде променян по всяко време без да е необходимо да съобщаваме на потребителите за промените.

Какви лични данни събираме?

От bol.bg обработваме само данните при посещения в сайта, както и при контакт с нас. Събираме и всякаква информация, която сте ни предоставили доброволно под каквато и да е форма на комуникация с нас.

Личните данни, които съхраняваме за вас не включват никаква чувствителна информация, като например пол, възраст, сексуална ориентация, политически, религиозни и други убеждения, пол раса, етнос и др.

Ако не представите лични данни, които сме ви изискали е възможно да не можем да изпълним задълженията си към вас.

Използване на лични данни

Предоставените от вас лични данни се използват само за:

Предоставяне, поддръжка и подобряване на услугите ни – това включва анализ на данни и статистическа информация, която не включва чувствителни данни, а са само количествени.

Използване на формата за контакт – в случай, че използвате формата за контакт, представената от вас информация се запазва за по-нататъшна обработка

Защита на личните данни

В bol.bg сме въвели всички възможни мерки за сигурност относно вашите лични данни. За тях се упражнява и ограничаване на достъпа на трети лица.

Поради естеството на интернет 100% защита не е гарантирана и пропуски при предаване или съхраняване на данни са възможни.

Право на прекратяване

Bol.bg може да реши да прекрати обработката на лични данни, ако смята, че има риск в сигурността или заплаха за изтичане на данни. При проблеми със сигурността от bol.bg ще се предприемат всички необходими мерки за защита, без bol.bg да е длъжен да предоставя информация относно методите.

За целите ни, можем да предоставим данните на партньори, които да използват информацията за рекламни цели. Партньорите нямат право да разпространяват предоставената от нас информация без изрично съгласие на bol.bg.

Настоящата политика за лични данни важи само за bol.bg и не важи за други сайтове, към които водят хипервръзки от настоящия.